Gemengerot

Gemengeréit

Gilles ALTMANN

  • Comité Circonscription CSJ: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 28

Jérôme LEHNERTZ

  • Comité Section CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSJ: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 31